नवीं -उतरां – अर्थ

१) निरवोल्यो – मिरसांगेचे ल्हान रोपे

२) आटवल – तांदूळ ,गोड, मेथी आनी सोय घालून केल्लो खावचो जिनस

३) काल्द – चिकन वा मटणाचो करतात तसो सूप

४) गुडो – रोप्यांक उदक शिंपपाखातीय तयार केल्लें साधन

५) कणगेल – कणगां, गोड,सोय घालून केल्लें गोडशें

६) पियांवां – पात – कांदयाची पात

७) गायरो – ल्हान तळें

८) लौकीक – फामाद

९) बिंदलो – कळसुली