अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. टायम – वेळ

2. माळे – मनाच्यो गजाली, भावना

3. हुर्त हुर्त – तापोवणेची भास

4. चुडटांच्या व्हडयार – उदकाचेर व्हडें वयर सकयल जावन हालता तशी चुडटांय वयर सकयल हायतना व्हडयारी दिसतात.

5. ताळ्येर – झाडाचे खादंयेर