अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. कॉक्रिटाच्या जगलांत – शिमिटान बांदिल्ल्यो इमारती

2. चमत्कार – अजापाची घडणूक

3. पोल जावचें – ना जावचें

4. मनीसपण फळचें – मनीसपण आनीक चड वाडीक लागचें