अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1) कण (grain ) – अन्न

2) दुबाव (doubt ) – विश्वास दवरप ना वा शंका

3) खांको (armpit) – खांक

4) लज (embarrassment) – लजेक घालप वा गोंदळ

5) मुमुरखो हांसप (smile) – पोल्यांतल्या पोल्यांत हांसप