अ) रित्यो सुवाती भरात.

  1. रसाळ फळांचें पिकाळ मळाचें
  2. माड – माड्यांचें न्हंयां दर्य़ाचें.
  3. फुलां फांतयेचें तांबडे मातयेचें.
  4. मेकळपणाचे मनीसपणाचें सपन भांगरांचे गोंय.
  5. सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय.

आ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1.   गोंयची फळां आनी मुळां कशी आसात ?
जाप
.  गोंयची फळां रसाळ आनी मुळां पिकाळ आसात.

प्र2. गोंयची माती आनी शाती कशी आसा ?
जाप.
  गोंयची माती तांबडी आनी शाती लोखणाची आसा.

प्र3. गोंयचो सभाव कसो आसा ?
जाप.
गोंयचो सभाव मेखळेपणचो आनी मनीसपणाचो आसा.

प्र4. ही कविता कोणे बरयल्या ?
जाप
. ही कविता कवी मनोहर राय सरदेसाय.