रित्यो सुवाती भरातः 

 1. पेर दितां म्हाका पळय.

2. मिरसांगेच्य़ बियो खावन किरा किरा उलय उलय .

3. किरा किरा पांदप्यांत कित्याक बंदी जावन रांवक जाय.

4. तुजी सोबितकाय पळोवंक नवी नदर जाय.

5. पोपटी रंगा आंगले घालून तांबडी चोंच म्हाका दाखय

सकयल दिल्ल्या प्रस्नाच्यों जापो बरयातः

1. कवि किराक कितें दितां म्हणून सांगता?
जा
पःकवि किराक पेर दितां म्हणून सांगता.

2. कवि खंयच्यो बियो खावन किराक उलय म्हणटा?
जापः
कवि मिरसांगेच्यो बियो खावन किराक उलय म्हणटा.

 3. कवि किराक खंय उडूंक अजून कळना म्हणून विचारता?
जापः
कवि किराक मळबांत उडूक अजून कळना म्हणून विचारता.

4.किराचे कितें पळोवंक नवी नदर जाय?
जापः
किराचे सोबितकाय पळोवक नवी जाय.

5.कवि किराक उडूंक पांखांत कितें लाय म्हणटा?
जापः
कवि किराक उडूंक पांखांत तांक लाय म्हणटा.