शब्दार्थ :

१. व्यर्थ– निष्फळ  (vain)

२. झडप– झेप (pounce)