ई) आदारीत प्रश्न

प्र1. शांत हिमालय आमकां अशांत कित्याक करचो पडलो ?
जाप. हिंदी चीनी भाई – भाई म्हणटा आसतनाच चिनान आमचेर घातकी हात उबारलो देखून आमकां शांत हिमालय अशांत करचो पडलो.

प्र2. पारतत्र्यांत आशिल्ली भारतभूंय भारतीयानी कशी स्वतंत्र केले ?
जाप. भारतीयांनी आपणाल्या व्यागान आनी प्राणाचें बलिदान दिवन पारतत्र्यांत आशिल्ली भारतभूंय स्वतंत्र केली.

प्र3. आमची भारतभूंय आमकां कितें म्हणून उलो नासता ?
जाप. आमची भारतभूंय आयज परतून पारतत्र्यांत पडत म्हणू भियेल्या, देखून ती आपणांक दुस्माना पासून वाटाय म्हूण उलो मारता.

उ) कवितेंततली फावो ती उतरां घालून मेकळे जागे भरात.

1. निळ्या  ………….     ह्या आमच्या मळबार वांकडो                हात.

2. पडचे आदीं  …………   आसात, गळ्या भोंवतणीं …………..

जाप. 1. नितळ, तांबडो

2. तोडाचे, पास