शब्दार्थ:-

यंत्र    – मशीन        (Machine)

प्रवाह   – बहाव        (Flow)

विद्युत  – बिजली      (Electricity)

संचित  – इकट्ठा      (Collect)

उपज   – फसल       (Crop or produce)

दक्ष    – योग्य, कुशल   (Eligible)

भविष्य – आनेवाला समय (Future)

तलहटी – समुंदर के नीचे की जमीन (Bottom of the sea)