शब्दार्थ

1. थकवा – अशक्तपणा

2. अॅनाफिलीसमरेरियाचा फैलाव करणारी डासाची एक जात.

3. पोष्कयोग्य

4. उदध्वस्तनाश , नष्ट

5. निदानपरिक्षा