शब्दार्थ :

१. उधळण – वर्षाव, खैरात करणे ( shower)

२. इवले – लहानसे (small)